אור מחשבים
טכנאי מחשבים ורשתות
    

          להזמנת שירות התקשרו - אור 054-4509979

תיפול בסוללה למחשב נייד

תחזוקת סוללה למחשב ניידemail  twitter  googleplus  youtube  linkedin  googlebuz  facebook 
     עודכן: יום ראשון,  10:30, 17/06/2018 | אור מחשבים

תחזוקת סוללה למחשב נייד
כאשר תשתמש לראשונה במחשב הנייד שלך, עשויות להיות לך מספר שאלות בנוגע לסוללה: האם להשאיר את הסוללה במחשב כל הזמן? האם עליי לאפשר לה להתרוקן לחלוטין לפני טעינה מחדש? כיצד עליי לרענן או לחדש את הסוללה? על מנת לטפל כיאות בסוללה, מלא אחר הקווים המנחים שלהלן.

בשימוש הראשון, טען את הסוללה טעינה מלאה. הטעינה עשויה לקחת שעתיים שלוש אם המחשב מכובה, או מספר שעות אם המחשב פועל. תצוגת ה-LCD צריכה להציג סמל המציין את טעינת הסוללה.גם חלונות מציגה את המידע וניתן לעשות שינוים בלוח הבקרה, הסיכון בצריכת החשמל של הסוללה.

אם אתה משאיר את הסוללה במחשב, שמור אותה טעונה טעינה מלאה, ככל האפשר. אל תנתק את המחשב מהחשמל, אפשר לסוללה להתרוקן בחצי, ואחרי כן חזור וטען את הסוללה. לסוללה יש אורך חיים של מספר טעינות רבוע מראש.

אם המחשב שלך עושה שימוש בסוללה ניקל קדמיום ואתה מרוקן את הסוללה באופן חלקי, הנח לה להתרוקן לחלוטין לפני טעינה מחדש.הנושא אינו בעל חשיבות אם המחשב הנייד שלך משתמש בסוללה מסוג ניקל מטאל או ליתיום. בערך אחת לחודש, אפשר לסוללה להתרוקן לחלוטין. נתק את ספק הכוח והנח לסוללה להזין את המחשב. על מנת לזרז את ההתרוקנות, הכנס תקליטור שמע. למען הביטחון, שמור את כל המסמכים וסגור את כל היישומים. כאשר הסוללה נטענת, היא חמה למגע כחלק רגיל מהתהליך.

אם המחשב שלך מופעל על ידי סוללת ליתיום ייתכן ויהיה עליך לחדש אותה מפעם לפעם. התייחס לתיעוד המחשב, או פנה ליצרן על מנת לקבוע את הנוהל הנכון לחידוש הסוללה.


השוואת סוגי סוללה

ביצועי הסוללה והאמצעים שבהם עליך לנקוט על מנת לטפל בסוללה שלך משתנים בהתאם לסוג הסוללה. הרשימה הבאה מתארת את שלושת סוגי הסוללות הנפוצים ביותר לשימוש במחשבים ניידים.

סוללות ליתיום הן בעלות המשקל הנמוך ביותר בין סוגי הסוללות, ואלה שמציעות זמן שימוש ארוך יותר בין הטעינות. בנוסף, סוללות הליתיום הן סוללות חכמות. יש להן זיכרון מובנה פנימי המזהה מצבים של טעינה מלאה או התרוקנות. לעתים, עליך לחדש את הסוללה על מנת לרענן את הזיכרון כדי שהסוללה תוכל להטען במלואה. סוללות החכמות מספקות למחשב מידע על מנת לסייע לו להשתמש באנרגיה בצורה יעילה ולהעריך בצורה מדויקת יותר את כמות הכול שנותרה בסוללה.

סוללות ניקל מטאל נמצאות ברמה אחת נמוכה יותר מסוללות ליתיום, אולם יש להן קיבולת אחסון גבוהה מזו של ניקל.

סוללות ניקל קדמיום נחשבות למיושנות. לא רק שהן כבדות משקל אלא שגם מערכת הטעינה שלהן משונה.


תגיות: תחזוקת סוללה במחשב נייד


חיפוש :
בניית אתרים 2all